Realizacje

    Rodzaj i adres projektu

Kościół Parafialny, Dom Parafialny
Sosnowiec, ul. Św. R. Kalinowskiego

Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. R. Kalinowskiego w Sosnowcu

Szczegóły realizacji

Termin realizacji: XI 1997 - IX 1999

Zakres realizowanych robót:
1. Roboty ziemne, stan zerowy i surowy:
- roboty ziemne (z częściową wymianą gruntu),
- stan surowy zamknięty (konstrukcje żelbetowe, murowe i dach z poszyciem).
2. Stan surowy zamknięty nadziemia i roboty wykończeniowe domu parafialnego.

Charakterystyka obiektu, wykonywanych robót:
Powierzchnia użytkowa: 1386 m2,
Kubatura obiektu: 14800 m3,
Poziom szczytu dachu:
- kościoła +21,30;
- dzwonnicy: +27,00.
Utrudnienia: Znaczna wysokość murów i konstrukcji wieży.

projekt: www.astrim.pl