Realizacje

    Rodzaj i adres projektu

Młodzieżowy Ośrodek Salezjański
Dąbrowa Górnicza, ul. Wojska Polskiego

Towarzystwo Salezjańskie we Wrocławiu

Szczegóły realizacji

Termin realizacji: IX 1998 - II 1999

Zakres realizowanych robót:
Roboty stanu surowego otwartego segmentu A i B:
- roboty ziemne, naprawcze i izolacyjne adaptowanych fundamentów,
- przyłącza kanalizacyjne segmentu A i B,
- monolityczne, żelbetowe i murowane ściany piwnic,
- stan surowy otwarty nadziemia segmentu A i B.

Charakterystyka obiektu, wykonywanych robót:
Powierzchnia zabudowy / kubatura segmentów:
Segment A: 695,9 m2 / 2575 m3,
Segment B: 675,6 m2 / 2894 m3.

projekt: www.astrim.pl