O nas

Skala naszych usług

Niżej zamieszczone wykresy przedstawiają zużycie w poszczególnych latach materiałów budowlanych najpowszechniej wykorzystywanych w codziennej działalności naszej firmy...

<<< Beton                                                          Stal zbrojeniowa >>>

wykres 1

projekt: www.astrim.pl